Tervetuloa sivuilleni!

Hienoa, että otit aikaa tutustumiseen. Avaan tässä sinulle ajatuksiani tulevaisuuteen ja vaaleihin liittyen.

HYVÄt asiat eivät tapahdu, ne tehdään.

Tulevaisuus on tänään tehtävien päätösten summa. Nyt päätetään hyvän elämän edellytyksistä jatkossa ja meitä kaikkia tarvitaan.

Ympäristön ja ilmaston on oltava kaiken päätöksenteon ytimessä.

Olemme vihdoin todella ymmärtäneet ilmaston lämpenemisen merkityksen ympäristöllemme. Tilanne on hyvin totinen ja nyt etsimme keinoja toimia oikein. Tämän myötä käynnissä on laaja-alainen kulttuurinen muutos kestävämpään suuntaan ja sitä pitää tukea kaikin tavoin. Oikeilla toimilla uhka voidaan pysäyttää ja ilmaston lämpeneminen hillitä 1,5 asteeseen. Näin voimme mahdollistaa tuleville sukupolville terveemmän maailman. Kaiken talojen rakentamisesta matkailuun ja liikkumisesta arjen ateriointiin voi tehdä kestävämmin ja vähäisemmin päästöin. Maailma pelastuu ja samalla uudistuminen kohentaa meidän kaikkien elämän laatua.

Terve talous on hyvän elämän edellytys. 

Meidän tulee löytää uusia kestäviä tulovirtoja kansantalouteen. Kasvu ja kehitys on hyvinvointimme edellytys, mutta sen on tapahduttava tavalla, joka ei kuormita ympäristöä enempää. Keskeisessä roolissa uusien teknologioiden ja digitalisaation rinnalla ovat palvelualat, missä ihmiset taloudellista korvausta vastaan tarjoavat toisilleen elämyksiä, apua ja osaamista kirjoittamisesta fysioterapiaan ja ravintolakokemuksista kulttuurielämyksiin. Palvelut ovat aineettomia ja työllistäviä ja niissä piilee myös suuri vientipotentiaali. Monipuolinen suomalainen palveluosaaminen kiinnostaa, on se sitten suunnittelua, koulutusta tai taide- ja kulttuurivientiä.

Yrityksissä on voimaa. Yrittäminen on dynaaminen ja hieno tapa ratkaista asioita, rakentaa unelmia, työllistää ja työllistyä sekä ansaita elanto. Herättävä ajatus on: jos maailman yritykset tänään päättävät muuttaa toimintansa kestävämmäksi – se tapahtuu huomenna! Yrityksillä on kaikki tarvittava taito ja valta tehdä isoja päätöksiä. Rahat valtiontalouteen tulevat yritysten kautta ja on keskeistä, että kestävän yritystoiminnan edistämiseksi tehdään kaikki mahdollinen. Yritystuet tulee suunnata uusien innovaatioiden sekä vähäpäästöisen energiateknologian ja palvelujen tarjonnan luomiseen.

KAUPUNKI ELÄÄ KULTTUURISTA. 

Vahva ja monipuolinen kulttuuritarjonta avartaa ihmisten maailmankuvaa; se luo edellytyksiä ymmärtää toisiamme ja nauttia ympäröivästä maailmasta. Taide ja kulttuuri eri muodoissaan ovat merkittävä osa hyvinvointia ja hyvää elämää. Festivaalit, esittävä taide, kansanjuhlat, urheilutapahtumat, taidenäyttelyt, kirjastot, klubikeikat, ravintolat, kahvilat ja kadut monine elämyksineen antavat ihmisille mahdollisuuden yhdessä kokea jotakin, joka kohottaa arkea. Kulttuuritapahtumat saavat ihmiset kohtaamaan toisiaan ja löytämään elämäänsä vavahduttavia ja inspiroivia sisältöjä. 

Kulttuurialojen koulutusta, harrastamista ja yrittäjyyttä tulee aktiivisesti nostaa entistäkin merkityksellisempään asemaan, jotta niiden tärkeä rooli osana suomalaista yhteiskuntaa säilyy ja kehittyy edelleen. Taiteen ja palvelualojen ammattilaiset tuovat luovuutta ja arvokkaita näkökulmia yhteiskunnan eri osa-alueiden haasteiden ratkomiseen. On hyvä muistaa myös, että kulttuuriala on merkittävä työllistäjä!

Tärkeää on nyt saada kaikki mukaan päättämään tulevaisuudesta.

Kaikessa uudistumisessa keskeistä on erilaisten näkökantojen kuuleminen ja kyky asettua toisen ihmisen asemaan. Näin päätökset kyetään tekemään valistuneesti ja niistä osataan kertoa ymmärrettävästi. Kun päätöksen tavoite käsitetään, on muutoksen tarve helpompi sisäistää. Tahto ja kyky saavuttaa yhteiset päämäärät voimistuvat. Meillä on isoja asioita päätettävinä, eikä tuloksia saada ilman koko kansalaisyhteiskunnan sitoutumista. 

Hyvä elämä ilmaston ehdoilla! 

Olen suunnattoman iloinen, jos jollakin tavalla voit osallistua kampanjaamme ja auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme.

Tervetuloa mukaan!