Yrittäjyys on muutosvoima

Ilmasto on näiden vaalien tärkein kysymys siitä yksinkertaisesta syystä, että aika ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi on käymässä vähiin. Näissä vaaleissa valittavilla päättäjillä on kuitenkin vielä aikaa ja mahdollisuuksia huolehtia siitä, että ilmasto pysyy suomalaisen päätöksenteon ytimessä. 

Tämän vuoksi olen nyt ehdolla eduskuntaan. Olen usein aikaisemminkin pohtinut mahdollisuutta lähteä vaikuttamaan, mutta tällä kertaa asialla tuntui olevan paljon enemmän merkitystä kuin koskaan aikaisemmin.

Vihreät olivat minulle luonnollinen valinta sen vuoksi, että koko puolue ja sen kaikki ehdokkaat ovat nostaneet ilmaston ykkösasiakseen. Toisaalta katson tuovani Vihreisiin omanlaistani lähestymistapaa, koska uskon, että yritykset ja yrittäjyys ovat yhteiskuntamme tärkein muutosvoima. 

Yrittäjänä olen tehnyt paljon töitä pienten ja suurten yritysten, luovien alojen ja kulttuurialan toimijoiden sekä julkishallinnon päättäjien kanssa. Perustin esimerkiksi Art Goes Kapakka -kaupunkifestivaalin vuonna 1995 ja olen ollut mukana sen toiminnassa siitä lähtien. Tällä vuosikymmenellä yritykseni osallistui puolestaan aktiivisesti Oodi-kaupunkikirjaston synnyttämiseen.

Hankkeet ovat opettaneet minulle, että yritykset eivät ole kulttuurin vihollisia tai vastavoimia niin kuin usein väitetään. Päinvastoin. Elävä kaupunkikulttuuri ei synny komiteoissa, vaan siihen tarvitaan julkishallinnon lisäksi aktiivisia kansalaisia. Merkittävä osa viime vuosien ja vuosikymmenten kiinnostavimmista kaupunkikulttuurihankkeista on syntynyt yksittäisten ihmisten innostuksesta ja aktiivisuudesta. Ilman yksilöiden innostusta ja sinnikästä työtä hankkeet olisivat yksinkertaisesti jääneet syntymättä.

Muutokseen tarvitaan lähes aina myös yrityksiä. Yritykset ovat yhteiskunnan ainoita organisaatioita, jotka elävät muutoksesta. Kun yrityksessä päätetään jotain, muutos tapahtuu huomenna.

Yrittäjähenkisyyttä ja kykyä toimintaan tarvitaan myös ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Yritykset ovat kiistatta osa ongelmaa ja siksi niiden täytyy olla myös osa ratkaisua. Muutos ei toteudu ainoastaan julkishallinnon päätöksi ja toimin. Tarvitaan kansalaisten, julkisten päättäjien ja yritysten yhteistoimintaa.

Missioni on hyvä elämä ilmaston ehdoilla. Hyvään elämään kuuluvat mielestäni paitsi talous, myös kulttuurin eri osa-alueet taiteesta ruokakulttuuriin ja urheiluun. Ennen kaikkea siihen kuuluu mahdollisuus elää sopusoinnussa erilaisten ihmisten kanssa. Matkailu, palvelualat ja luova talous ovat tärkeässä roolissa tulevaisuuden hyvinvoivan ja ilmastoneutraalin Helsingin ja Suomen rakentamisessa.

Tämän vuoksi haluan tuoda politiikkaan kokemukseni erilaisten ihmisten ja erilaisten organisaatioiden kanssa toimimisesta ja kyvystä nopeaan toimintaan. Oli kyse sitten kaupunkikulttuurista tai ilmastotyöstä, ensin täytyy kuunnella kaikkia osapuolia. Sitten täytyy toimia.

Hyvät asiat eivät tapahdu, ne tehdään.